top of page
Church School Teachers

CHURCH SCHOOL SAYA/SAYAMAH HNA

Front Row ( Left to Right ) : Sayamah Lily Biak Ngun Tial, Sayamah Mary Zing Dawt Chin, Sayamah Pi Par Cin Sung,

                                               Sayamah Ngun Hlei Sung.

Back Row (Left to Right) :    Saya Uk Hnin Thang, Saya Ceu Mi, Saya Sui Pi, Saya Cung Mang

bottom of page